BIG-i będą największym beneficjentem ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych