(Polski) BIG-i największym beneficjentem projektowanej ustawy o udostępnianiu informacji