Doradztwo Restrukturyzacyjne, Naprawcze i Upadłościowe

W sytuacjach kryzysowych Relacje, wspólnie z kancelaria prawną Zimmerman i wspólnicy Sp.K.  w ramach opieki nad klientami, którzy zagrożeni są niewypłacalnością lub stan ten już osiągnęli, wdrażają Program Sanacji Gospodarczej (PSG).  Niezależnie od wiodących celów PSG, program zawsze zawiera działania mające na celu zapewnienie bezpieczenstwa prawnego, osób zarządzających firmą a nawet ich wsparcie mentalne, dzięki opiece business coach. PSG obejmuje: