Dochodzenie wierzytelności

Wielokrotnie powodem kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej przez firmy jest brak zapłaty od kontrahentów. Relacje w imieniu swoich klientów we współpracy z Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym S.A. we Wrocławiu, skutecznie dochodzą ich wierzytelności zarówno na drodze polubownej jak również na drodze sądowej.