Komunikacja procesu restrukturyzacji 

Udany proces restrukturyzacji niemożliwy jest bez sprawnej komunikacji, zarówno wewnętrznej jak i wewnętrznej. Wieloletnie doświadczenie firmy Relacje zapewniają sprawne dotarcie z prawidłową informacją do wszystkich interesariuszy firmy oraz pełne zrozumienie zmian przez wszystkich pracowników.