Prowadzenie postępowań naprawczych, układów i upadłości

Głównym celem postępowania naprawczego lub postępowania układowego jest uratowanie przedsiębiorstwa przed upadłością, przy zachowaniu interesu właścicieli. W ramach Programu Sanacji Gospodarczej (PSG) Relacje przeprowadzą swoich klientów przez cały proces naprawczy lub układowy, od analizy sytuacji ekonomicznej poprzez negocjacje z wierzycielami firmy, napisanie i złożenia adekwatnego do wyboru prawnej ścieżki postępowania, wniosku do sądu, reprezentację przed sądem i wszystkimi interesariuszami procesu.