Działania polegające na przeprowadzeniu badania wszelkich aspektów działalności operacyjnej i finansowej. Nasi konsultanci doradzają w jaki sposób z jakich procesów w firmie można zrezygnować, które z nich można zlecić na zewnątrz bez obniżenia skuteczności działania. Po dokładnej analizie krytycznych czynników kosztowych, nasz zespół zarekomenduje Państwu działania mające na celu oszczędności w odpowiednich obszarach.