Reorganizacja zatrudnienia i zwolnienia pracowników

Projektujemy zmiany struktury zatrudnienia. Definiujemy etapy i czas trwania poszczególnych etapów restrukturyzacji, potencjalne koszty restrukturyzacji i odpowiedzialność pracodawcy z tytułu przeprowadzonego procesu. Określamy konieczne oraz sugerowane zmiany w zakresie regulacji wewnętrznych. Przygotowujemy projekty dokumentów kierowanych do związków zawodowych, rad pracowników i poszczególnych pracowników. Bierzemy udział w spotkaniach i negocjacjach z pracownikami i związkami zawodowymi. Projektujemy i przeprowadzamy program zwolnień monitorowanych (outplacement)