Реорганізація штату та скорочення співробітників

Ми проектуємо зміни структури штату. Визначаємо етапи і час тривання окремих етапів реструктуризації, потенційні засоби реструктуризації і відповідальність працедавця щодо здійснюваного процесу. Обов’язково визначаємо і рекомендовані зміни щодо правил внутрішнього розпорядку. Готуємо проекти документів на адресу профспілок, рад трудових колективів та окремих працівників. Беремо участь в зустрічах та перемовинах з працівниками і профспілками. Проектуємо та реалізуємо програму працевлаштування звільнених (outplacement).