Restrukturyzacja Finansowa

Relacje dostarczają swoim Klientom rozwiązań w zakresie restrukturyzacji finansowej i pomagają w budowaniu fundamentów stabilnej sytuacji w przyszłości. Nasze rekomendacje dostosowujemy każdorazowo do specyfiki sytuacji w jakiej znajduje się firma. Nasi konsultanci doradzą Państwu w zakresie:

  • Zaprojektowania i wdrożenia propozycji restrukturyzacyjnych
  • Wdrożenia planowania i kontroli płynności finansowej
  • Zaplanowania właściwych proporcji bilansowych
  • Zarządzania należnościami i zobowiązaniami
  • Identyfikacji nowych źródeł finansowania działalności
  • Negocjacji z bankami i innymi dostawcami kapitału