Zmiany Organizacyjne

Relacje oszacują obecne operacje swoich Klientów pod kątem kosztów i zysków zmian obecnych procedur i struktur. Nasi konsultanci doradzą Państwu w zakresie:

  • Zmian, które powinny zaowocować oszczędnościami operacyjnymi, wraz z przedstawieniem ryzyk wynikających ze zmian i z rekomendacjami dotyczącymi minimalizacji zagrożeń
  • Alternatywnych modeli funkcjonowania zawierających podział na odpowiednie centra i możliwości zlecania części działalności firmom zewnętrznym