Jednostki Biznesowe

Określamy jak, w najlepszy sposób, zbudować strukturę firmą, jak zapewnić by wszystkie jednostki biznesowe realizowały strategię korporacji i najlepiej wykorzystywały aktywa. Nasze usługi obejmują:

  • Kompleksową strategię jednostki biznesowej, na podstawie analizy rynku, która skupia się na zwiększenie rentowności i wartości dla właścicieli.
  • Diagnozę kosztów jednostek gospodarczych skutkującą redukcją kosztów lub poprawą efektywności
  • Ocenę kosztów i korzyści z różnych scenariuszy strategii