Strategia Finansowa

Relacje wspierają  służby finansowe naszych klientów w celu poprawy kontroli i raportowania, jak również zwiększenia kapitalizacji firmy i zwiększenia wartości firmy dla właścicieli. Nasze usługi obejmują:

  • Ocenę możliwości I zasadności skonsolidowania operacji w centrach usług
  • Ocenę możliwości I zasadności  zlecenia pewnych funkcji podmiotom zewnętrznym
  • Diagnozę systemu raportowania
  • Identyfikację procesów, które mogą być zmienione w celu zmniejszenia kosztów lub zwiększenia wydajności
  • Projektowanie struktury kapitałowej firmy w celu maksymalizowania wartości rynkowej spółki