Фінансова стратегія

«Relacje» підтримують фінансові служби наших клієнтів з метою виправлення контроля та звітності, а також збільшення капіталізації компанії та збільшення прибутку для власників. Наші послуги включають в себе:

  • Оцінку можливості та обґрунтованості консолідації операцій в центрах послуг
  • Оцінку можливості та обґрунтованості доручення певних функцій зовнішнім суб’єктам
  • Діагностику системи звітності
  • Ідентифікацію процесів, які могли б бути змінені з метою скорочення видатків або збільшення ефективності

Проектування структури капіталу компанії з метою максимізації ринкової вартості компанії