Strategia Korporacyjna

Relacje  pomagają klientom w budowaniu strategii poprzez przygotowanie szeregu analiz
Przeprowadzimy wyczerpującą analizę wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych czynników mających wpływ na działalność firmy. Nasze zalecenia, budujemy na podstawie:

  • Diagnozy I weryfikacji obecnej strategii
  • Oceny inwestycji pod względem Finansowym I ekonomicznym
  • Oceny centrów zysków w firmie
  • Analizy otoczenia biznesowego
  • Diagnozy ekspozycji na ryzyka w relacjach z klientami, dostawcami I innymi partnerami biznesowymi.
  • Analizy I selekcji kategorii rynków I produktów
  • Diagnozy strategii wzrostu w kontekście nowych rynków, nowych produktów, dystrybucji i strategii usług