Joint Ventures

Relacje może wspomóc swoich klientów w prowadzeniu negocjacji dotyczących joint ventures i aliansów strategicznych, w celu optymalizacji korzyści dla akcjonariuszy oraz uzyskanie efektu synergii. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

  • Analizę wartości joint venture w kontekście strategii przedsiębiorstwa
  • Analizę dostępnych struktur joint venture w celu wyboru struktury najbardziej odpowiedniej dla realizacji celów strategicznych firmy;
  • Przygotowanie biznes planu, który opisuje przyszłą strategię firmy oraz przyszłą współpracę pomiędzy Klientem a partnerem joint venture;
  • Wycenę wartości aktywów, które zostaną przetransferowane do wspólnego przedsięwzięcia;
  • Pomoc w negocjacjach dotyczących transferu aktywów, licencji i inwestycji dokonywanych do nowej firmy
  • Koordynację całością spraw projektu.