Project finance

W ramach “project finance” Relacje świadczy usługi w zakresie:

 • Wykonywania studiów wykonalności przedsięwzięcia obejmujące:
  • Analizy możliwych rozwiązań i propozycje rozwiązań optymalnych z punktu widzenia maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy
  • Analizy możliwości źródeł finansowania realizacji projektu i rekomendacje źródeł optymalnych
  • Analizy inwestycyjne
 • Wsparcia w procesach negocjacyjnych;
 • Doradztwa w procesie pozyskiwania kapitału;
 • Badania zagrożeń w realizacji przedsięwzięć (ang. due diligence) obejmujące;
  • Analizy ekonomiczno-finansowe spółki zawierające badanie należności i zobowiązań oraz innych istotnych elementów
  • Badanie otoczenia spółki i jej perspektyw w przyszłości
  • Identyfikacje ryzyk dla spółki