Wycena i strategia

Relacje dla swoich klientów dokonują wycen dla różnych celów. Podobnie, na różnych etapach działalności przedsiębiorstwa rozważane są decyzje dotyczące możliwości wzrostu i kreowania wartości poprzez przejęcia, fuzję bądź zbycia przedsiębiorstw lub ich części. Nasi konsultanci przygotują dla Państwa strategiczne analizy dotyczące możliwości dokonania potencjalnych transakcji, analizę strategii poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa, , poszukiwanie potencjalnych celów przejęcia lub połączenia, analizy poprzedzające sprzedaż/wykup, szacowanie wpływu planowanej transakcji na wartość firmy oraz przygotowanie biznes planów. Nasi doświadczeni konsultanci mogą pomóc firmom, jak i jej akcjonariuszom, głównie poprzez:

 • Doradztwo, który rodzaj prowadzonej działalności powinien zostać utrzymany i rozwijany, który sprzedany, a jaki nabyty w kontekście strategii przedsiębiorstwa.
 • Doradztwo Jak decyzje strategiczne wpłyną na wartość dla akcjonariuszy
 • Studia wykonalności / biznes plany dla projektów due diligence
 • Modelowanie finansowe
 • Wycena pakietów akcji (np. dla celów transakcji lub sporów między akcjonariuszami)
 • Wycena pakietów mniejszościowych
 • Wycena przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
  • w trakcie działalności
  • przedsiębiorstwa przed likwidacją
  • aktywa niematerialne
  • aporty rzeczowe