Nasze Inicjatywy

img-21

Facebook-icon[1]logo[1]
zaproszenie

W trakcie panelu dyskusyjnego moderowanego przez Wojciecha Reszkę poruszane były min tematy:

  •  Zagadnienia finansowania restrukturyzacji w ramach regulacji Prawa Restrukturyzacyjnego,
  • Pozycja wierzyciela obecnie i po wprowadzeniu w życie zapisów Prawa Restrukturyzacyjnego,
  • Zagadnienia restrukturyzacji, z punktu widzenia banku, dzisiaj i jutro w ramach regulacji Prawa Restrukturyzacyjnego,
  • Projekt Prawa Restrukturyzacyjnego, w kontekście adekwatnych rozwiązań prawnych w innych krajach,
  • Kwestia wyceny spółek w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Możliwości jakie daje P.Prawa Restrukturyzacyjnego w aspekcie dodatkowych scenariuszy postępowania właścicieli, względem spółki/aktywów,
  • Doradca restrukturyzacyjny versus syndyk