FINANSE W STRATEGII PRZEDSIEBIORSTWA

PROGRAM SZKOLENIA * – FINANSE W STRATEGII PRZEDSIEBIORSTWA

I. Istota zarządzania strategicznego

1) Myślenie strategiczne, logika i kreatywność

2) Podejście procesowe

II. 3 Wymiary Strategii

1) Proces

 • Myślenie
 • Formułowanie
 • Zmiany

2) Zawartość

 • Biznes
 • Poziomy

3) Kontekst

 • Organizacyjny
 • Branżowy
 • Globalny

III. Strategia firmy i strategia oddziału

1) Kryteria i rodzaje strategii

2) Uwarunkowania strategii min.

 • Globalizacja

3) 3 etapy zarządzania strategicznego

 • Analiza strategiczna – rola finansów i liczb min.

o Analiza makrootoczenia

o Analiza otoczenia konkurencyjnego

 • Planowanie strategiczne – rola finansów i liczb
 • Zarządzanie strategiczne – rola finansów i liczb

IV. Plan Strategiczny i jego elementy

1) Plan taktyczny

2) Plan operacyjny

3) Rola i opis

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych – cash flow
 • Prognozowania i planowania sprzedaży

4) Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa i rentowności planowanych przedsięwzięć

V. Proces budowy Planu Strategicznego – Plan jako projekt

1) Uwarunkowania Sprawnego Procesu Planowania Strategicznego – kwestie organizacyjne, motywacyjne oraz informacyjne

2) Struktura organizacyjna projektu

3) Rola służb finansowych – nowoczesne zarządzanie informacja finansowa

4) Formułowanie celów strategicznych

5) Analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa min.

 • Koncepcja cyklu życia produktu
 • Łańcuch wartości Portera
 • TOWS/SWOT

6) Analiza zewnętrzna otoczenia min.

 • 5 sił Portera

7) Opracowanie wariantów strategii

8) Wybór strategii

9) Kontrola – realizacja – różne nurty zarządzania min.

 • Zarządzanie przez cele
 • Prawidłowości w świecie liczb i zarządzanie liczbami
 • Budżety i raporty

VI. Wybory strategiczne

1) Analiza interesariuszy min.

 • Strategiczny charakter systemu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy

2) Źródła finansowania przedsiębiorstwa